Dembavos pagrindinė mokykla

Mokyklos pasiekimai
                    2008/2009 m.m.

Mokyklos pasiekimai apskrityje ir respublikoje:
Epistolinio rašinio respublikiniame konkurse „Parašyk kam nors laišką ir papasakok, kodėl pasauliui būtina daugiau pakantumo“ Domantas Paluckas, 7 kl. – II vieta (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); Kaščiukaitė, 5 kl. (vyr. Lietuvos jaunųjų gamtos tyrėjų konkurse prizininkėmis tapo – Vaida Balčėtytė ir Rūta mokytoja Aldona Klebonaitė); Respublikiniame konkurse „Šakotas giminės medis“ Indrė Savickaitė, 8 kl. – II vieta (mokytoja metodininkė Asta Klydžienė); dalyvavome respublikiniame geriausios knygos recenzijos konkurse „Plačiau apie vieną knygą“; Karolina Sadauskaitė, 7 kl. (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); Apskrities krepšinio varžybose „Vietoj gatvės – krepšinis“ dalyvavo
Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio komandos; III vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); – Apskrities šventėje „Praeities skrynelę pravėrus“ Panevėžio „Linelio“ bendruomenės namuose dalyviai apdovanoti padėkomis (mokytojos metodininkės Vida Nuobarienė, Dainora Venclovienė); dalyvavome respublikiniame konkurse „Kuriame kalendorių“; 3 kl. mokiniai –III vieta (vyr. mokytoja Aldona Liutkevičienė); dalyvavome respublikiniame konkurse „Mes – tūkstantmečio vaikai“ (vyr. mokytoja Aldona Liutkevičienė); dalyvavome projekto „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“ pristatymo „Netradicinių erdvių panaudojimas tautiniam ir pilietiniam ugdymui“ konferecijoje Utenoje; pranešėjos Agnė Laučkaitė ir Indrė Savickaitė, 8 kl. (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Fedaravičienė, mokytojos metodininkės Asta Klydžienė, Jolanta Savickienė, vyr. mokytojos Greta Kalvienė, Lolita Vyšniauskienė); Respublikiname „Tramtatulio“ ture Kaune Vaida Balčėtytė, 5 kl. (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); Respublikiniame „Patrepsynės“ konkurse Greta Karanauskaitė, Paulius Lapėnas, 5 kl. (mokytoja metodininkė Dainora Venslovienė); Istorinių žinių konkurse 2-4 klasėse (vyr. mokytoja Aldona Liutkevičienė); Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje Aurimas Davidonis – II vieta (vyr. mokytoja Danutė Fedaravičienė); Respublikiniame konkurse-projekte „Lietuvos tūkstantmečio knyga“ pristatyti 8 darbai, Indrė Savickaitė, 8 kl., apdovanota diplomu; Dalyvausime Tūkstantmečio dainų ir šokių šventėje Vilniuje; dalyviai – choras „Šypsenėlė“ ir merginų šokių kolektyvas (mokytojos metodininkės Vida Nuobarienė, Dainora Venslovienė).
Mokyklos pasiekimai rajone
Rajono pagrindinių mokyklų zoninės kvadrato varžybos; 3-4 kl. – I vieta (vyr. Mokytojos Solveiga Mulevičienė, Lolita Vyšniauskienė); rajono konferencija „Jaunieji mokslininkai“- pranešimus skaitė 8 kl. mokinės Agnė Laučkaitė, Indrė Savickaitė bei UVS ekologų, maironiečių ir meninės raiškos būrelių nariai (vyr.mokytoja Aldona Klebonaitė, mokytojos metodininkės Vida Nuobarienė, Dainora Venslovienė); rajono pagrindinių mokyklų zoninės kvadrato varžybos; 5-6 kl. mergaitės – II vieta, berniukai – I vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); rajono pagrindinių mokyklų finalinės kvadrato varžybos; 4 kl. – II vieta rajone (vyr. mokytoja Solveiga Mulevičienė, Lolita Vyšniauskienė); krepšinio turnyras Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-mečiui (KPC); III vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); rajono pagrindinių mokyklų finalinės kvadrato varžybos; 6 kl.: berniukai – II vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); išvyka į Gamtos mokyklą – projekto „Į pagalbą žiemojantiems paukščiams“ pristatymas; 2 kl. (vyr. mokytoja Rita Žvirgždienė); dalyvavimas rajoniniame projekte „Išsaugokime istoriją. Sąjūdžiui – 20“; kraštotyros būrelio nariai (mokytoja metodininkė Asta Klydžienė); „Vietoj gatvės – krepšinis“ – rajono policijos organizuotas turnyras; I vieta, geriausias žaidėjas – Edvinas Vitonis (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); autorinių dainų festivalis „Tai mano sielos paukštė“ Ramygaloje (mokytoja metodininkė Vida Nuobarienė); rajoninis sveikos gyvensenos konkursas „Noriu būti sveikas“; 7 kl. mokinės Eglė Simonaitytė, Karolina Sadauskaitė (mokytoja Aldona Klebonaitė); Kalėdinis futbolo turnyras: dalyvavo Dembavos bendruomenė, MPB „Geležinio vilko“ komanda, KPC (Utena); III vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); rajono pagrindinių mokyklų 6-8 klasių futbolo turnyro taurė; II vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); rajoninis „Dainų dainelės 2009“ konkursas; Domas Dzimidas, 4a kl. – laureatas (mokytoja metodininkė Vida Nuobarienė); 5-7 klasių meninio skaitymo konkursas; Gediminas Okuličas – I vieta (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); pakviestas į rajono mokinių dailės parodos, skirtos Lietuvos vardo tūkstantmečiui, atidarymą;
plakatų gamtosaugine tema konkursas (mokytoja metodininkė Jolanta Savickienė); zoninės rajono pagrindinių mokyklų krepšinio varžybos; I vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); piešinių konkursas „Laisvės, kovų ir netekčių istorija“; Indrė Savickaitė, 8 kl. – II vieta, Greta Židonytė, 8 kl. – III vieta (mokytoja metodininkė Jolanta Savickienė); finalinės rajono pagrindinių mokyklų krepšinio varžybos; II vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); krepšinio turnyras Paliūniškyje, skirtas Vasario 16-ajai paminėti; dalyvavo Kupiškio, Karsakiškio, Paliūniškio komandos; III vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); rajoninis meninio skaitymo konkursas; Gediminas Okuličas, 7 kl. (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); rajono pagrindinių mokyklų zoninės tinklinio varžybos; I vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); epistolinio rašinio konkursas 5-7 kl.; nugalėtojai – Rūta Kaščiukaitė, 5 kl., Gediminas Okuličas, 7 kl. (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); Gediminas Okuličas – II vieta rajone, respublikinio konkurso dalyvis; finalinės pagrindinių mokyklų tinklinio varžybos; II vieta (vyr. mokytoja Liuda Žilinskienė); rajono technologijų olimpiada; Indrė Savickaitė, 8 kl. – I vieta (mokytoja metodininkė Jolanta Savickienė); rajoninis „Tramtatulio 2009“ turas Miežiškiuose; pasakotojai – Rūta Kaščiukaitė ir Paulius Lapėnas, 5 kl., muzikantė (lamzdelis) – Vaida Balčėtytė, 5 kl. (respublikinio turo Kaune dalyvė) (vyr. mokytoja Greta Kalvienė); rajoninis „Patrepsynės 2009“ turas Miežiškiuose; Neringa Buinevičiūtė ir Mindaugas Čižiūnas, 3 kl., Silvija Tribušauskaitė, 5 kl., ir Martynas Laučka 4b kl.; Greta Karanauskaitė ir Paulius Lapėnas, 5 kl. – respublikinio turo Šiauliuose dalyviai (mokytoja metodininkė Dainora Venslovienė); rajoninė 4-tų klasių matematikos olimpiada; Martynas Laučka – VII vieta, Ramūnas Genys – VIII vieta (vyr. mokytoja Lolita Vyšniauskienė); rajono vaikų ir jaunimo tautinių šokių šventė (mokytoja metodininkė Dainora Venslovienė); rajoninė lietuvių kalbos olimpiada; Ieva Jasponytė, 6 kl., Mykolas Jasponis, 8 kl. (vyr. mokytoja Ligita Palionienė); panevėžio rajono 5-9 klasių jaunųjų matematikų olimpiados II etapas; Indrė Savickaitė, 8 kl. – II vieta, Aurimas Davidonis – IV vieta, abu – krašto olimpiados dalyviai (vyr. mokytojos Aldona Kisielienė, Danutė Fedaravičienė); 1, 2, 7 klasių mokiniai dalyvavo Panevėžio vyskupijos projekte „Pasilik su mumis, Viešpatie“ (vyr. mokytoja Aldona Klebonaitė); Ėriškių mokinių konferencija; Gediminas Okuličas, Domantas Paluckas, 7 kl. – pranešimas „Dembava – dalelė mano Lietuvos“, Indrė Savickaitė, 8 kl. – „Mano šeimos istorija“ (vyr. mokytoja Greta Kalvienė, mokytoja metodininkė Asta Klydžienė); Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės apžiūra Naujamiestyje (mokytoja metodininkė Vida Nuobarienė); rajono pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos (vyr. mokytoja Rita Rožėnienė, mokytoja metodininkė Rita Žvirgždienė); IV Aukštaitijos regiono chorų festivalis „Sugrąžinkime klasiką“ Velžyje (mokytoja metodininkė Vida Nuobarienė); gamtos mokyklos konferencija „Gamta ir mes“; Vaida Balčėtytė ir Rūta Kaščiukaitė, 5 kl.‘ įvertintos diplomu (mokytoja Aldona Klebonaitė); piešinių konkursas „Saugai gamtą – saugai žmogų“; 4 darbai, Indrė Savickaitė – III vieta (mokytoja metodininkė Jolanta Savickienė).
 Informaciją apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti mokyklos raštinėje ir mokyklos archyve.